Обект

Животновъдна ферма за отглеждане на коне

Проект

Клиентът успешно изгради ферма за отглеждане на коне състояща се от селскостопанска сграда – конюшня, открити падоци за отглеждане на конете и склад. Във фермата са обособени 3 сектора на производство – „кобили майки“, „раждане и малки кончета“ и „подрастващи кончета за угояване“. Предвидена за по-късно застрояване със собствени средства е и административна сграда, която да обслужва обекта.