Оперативни програми на ЕС

Екипът на Вока Консулт има шестнадесет годишен опит в съдействието на частни компании и органи на местното самоуправление, подпомагайки процеса на бизнес планиране и достъп до търговско и инвестиционно финансиране, участие в инфраструктурни проекти, пред присъединителните фондове и оперативните програми на ЕС.

Чрез проекти, разработвани съвместно с водещи търговски банки и донорски институции, екипът на Вока Консулт е осигурил финансиране на частния и публичния сектор в размер на над 600 000 000 лв.

Мисията на Вока Консулт е в подпомагането на инвестиционните инициативи на своите клиенти, чрез предоставянето на висококвалифицирани консултантски услуги, за да се осигури повишаването на техните бъдещи финансови резултати.
Всеки от проектите се разработва с оглед на специфичните нужди на клиента. Предлаганата услуга включва цялостно наблюдение и управление на проектите.

Чрез изградената структура и териториалното разположение в страната, екипа от консултанти е винаги на разположение на клиентите за професионалното управление на проектите.

Услугите, от които можете да се възползвате включват:

 • цялостно управление на проекти на бенефициенти, кандидатстващи за финансиране от оперативните програми на ЕС;
 • посредничество при намиране на инвестиционно финансиране;
 • маркетинг;
 • трансфер на технологии и „ноу-хау“;
 • помощ на чуждестранни инвеститори;
 • международни проекти за бизнес развитие;

Вока Консулт осигурява специализирана помощ при кандидатстване по различните мeрки на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) и Оперативната програма за иновации и конкурентоспособност (ОПИК), която обхваща:

 • Актуална информация относно изискванията и процедурите по кандидатстване
 • Анализ на състоянието на фирмата-кандидат в съответствие с изискванията на конкретната мярка по програмата
 • Изготвяне на бизнес план, според общоустановените нормативни изисквания
 • Съдействие при подготовка и подаване на документите
 • Съдействие при намиране на инвестиционно финансиране
 • Представляване на кандидатите пред органите на съответната програма и съдействие по време на цялата процедура – от изготвянето на проекта до неговото одобрение и изплащане на финансовата помощ.

Посредничество при инвестиционно финансиране

Вока Консулт е в постоянно проучване на инвестиционните възможности в България и приканваме всички фирми, собственици на фирми, представители на фирми, агенти и други да се свържат с нас и да получат подробна информация от нашите специалисти.

Вока Консулт може да помогне в намирането на финансиране за вашия инвестиционен проект в България. Ние имаме трайно установени връзки с международни финансови организации като Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, FAO, IFC, Rabobank International, както и с местни финансови институции – Банка ДСК, Алианц Банк България АД, Българо – американска кредитна банка, УниКредит БулБанк и други.

Актуалното портфолио от успешно защитени проекти по САПАРД и Оперативните Програми на ЕС включва над 500 проекта.