Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) през новия програмен период

Общата цел на подкрепата, предоставяна от ПМДР 2014-2020, е постигането на динамично, устойчиво и конкурентоспособно развитие на рибарството и аквакултурата в България.

По Програмата са определени шест приоритетни области/оси по линия, на които ще се разпределя финансовият ресурс от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Прочети още