Виктория Гайдарова

Бизнес консултант
office@vocaconsult.com

Виктория Гайдарова е завършила своята магистърска степен по специалност Горско стопанство в Лесотехнически Университет, София, а няколко години по-късно е придобила степен магистър и по специалност Екология.

Специализирала е Екологосъобразно управление на природни ресурси, Средиземноморски Агрономически Институт, Гърция и Управление на защитени територии, Университета на Монтана, САЩ.

Притежава внушителен професионален опит, включващ работа по проекти на Балкански научен и образователен център по екология и опазване на околната среда, и USDA 1995-1996, изготвяне на ОВОС и екологични проучвания в Малта, 1999-2001. В последствие е три години администратор и специалист по тръжни процедури по проект на Световна банка и МОСВ. От 2007г. участва в разработването, оценката и мониторинга на проекти по предприсъединителни и структурни фондове на ЕС, което е показателно за нейното високо ниво на компетентност и безспорен професионализъм.