Преслав Панев

Изпълнителен директор
preslav@vocaconsult.com

Преслав Панев е завършил магистърска степен със специалност Международни икономически отношения в George Mason University, САЩ. Работи в Ovations Food Services, Ltd, САЩ като зам. главен управител, а в продължение на повече от две години е част от финансовата група Merrill Lynch. Изготвя и управлява проекти в областите: Бизнес планиране, пазарни и финансови анализи и инвестиции в сферата на агробизнеса и туризма в България. Многократно взима участия в международни донорски програми и проекти.

Придобитият опит с американски организации в сферата на финансите, продажбите, управление на операциите, управление на човешките ресурси и работата с клиенти, са показателни за високата компетенция и професионализъм. Същевременно с това участва в обучения към Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие и други европейски институции.

Почетен член е на Golden Key National Honor Society за високи академични постижения.