Емил Дърев

Старши консултант
emil@vocaconsult.com

Емил Дърев е магистър по икономика. Притежава над двадесет годишен опит в областта на бизнес планирането, финансовият анализ, привличането на финансиране, вкл. и проектното финансиране; над петнадесет годишен опит в областта на подготовката и управлението на проекти в агробизнеса и хранително-вкусовата промишленост; над петнадесет годишен опит в областта на подготовката и управлението на проекти по програма САПАРД, ПРСР 2007-2013 г. и ПРСР 2014-2020 г. Владее английски и руски езици.