Обект

Силози за съхранение на зърно и реконструкция и модернизация на производствена база – фуражен цех в област Русе

Проект

Дружеството успешно изгради силози за съхранение на зърно и извърши реконструкция и модернизация на производствена база – фуражен цех.

Проектът обхваща изграждането на силозно-складово стопанство за 7 500 м3 , което се състои от авторазтоварище, елеваторна кула, силози – 2бр – всеки с вместимост над 3 700 м3, бункер за влажно зърно, бункери за отсевки и финни отпадъци – 2бр., зърносушилня, зърнопочистваща машина, елеватори, редлери и шнекове за транспорт на зърното, помещение за ел.табла и управление. Също така и преустройство на съществуваща административна сграда в разливочна и битови помещения и надстройка на втори етаж – канцелария.