Обект

Водеща птицевъдна фирма, упражняваща и растениевъдна дейност в района на Ямбол, Чирпан, Нова Загора, Стралджа и В.Търново.

Проект

Фирмата успешно реализира проект за закупуване на чисто нова земеделска техника, както и високо технологично оборудване на подобряване на птицевъдната си дейност. В резултат успя да модернизира помещенията за отглеждане на птици инсталира специализирани гнезда за снасяне, транспортиране и събиране на яйца на бройлери и системи за осигуряване на микроклимат в сградите.