Обект

Най-голямото консервно предприятие, разположено в югоизточна България.

Проект

Фирмата успешно реализира серия проекти за модернизация на сграден фонд и закупуване на ново технологично оборудване от Италия, Полша, Гърция и др. В резултат бяха внедрени 2 нови производствени линии за консерви и компоти.