Обект

Конна база-комплекс за конен спорт и туризъм в район с традиции в коневъдството и конния спорт в Северозападна България.

Проект

Фирмата успешно реализира проект за изграждане на модерна конна база за провеждане на теоретични и практически обучения по езда, разполагаща със закрит манеж, който гарантира непрекъснатост на дейността, независимо от климатичните условия, както и със стабилни и добре обезопасени боксове, осигуряващи хуманно отглеждане на животните в съответствие с европейските стандарти.