Обект

Силозно складово стопанство за съхранение на зърно в Северозападна България

Проект

Инвестиционният проект e за изграждане на силозно складово стопанство за съхранение на зърно за разширение на капацитета на действащата база за съхранение на селскостопанска продукция включващ четири броя силози с общ капацитет 6700м3, зърносушилня, авторазтоварище, бункер за влажно зърно и бункер за товарене на автомобили.