Обект

Оранжерия за зеленчуци в Североизточна България

Проект

Бенефициентът успешно реализира проект за изграждане на оранжерия за зеленчуци и преустройство на стопанска сграда в обслужваща сграда към оранжерията. Инвестицията представлява оранжериен комплекс, включващ блокова оранжерия с обща площ над 5000 м², с двойно полиетиленово покритие (въздушна камера) в т.ч. оранжериен блок от над 4900 м², включително пътека от армиран бетон с дебелина 10см, разсадно отделение – 300 м², сервизна сграда, външна и вътрешна мрежа, площадки, паркинг и ограда.