Обект

Нова винарска изба в землището на град Свиленград

Проект

Дружеството успешно реализира проект за изграждане на производствена база включваща производствени площадки, складове, прилежащи административни, битови и лабораторни сгради и др. както и закупуване на машини и оборудване за преработка на бяло и червено грозде.

Обектът е нетрадиционна винарна от нов тип и дава възможност за затваряне на цикъла – производство, обработка и бегиране на вината.