Обект

Фуражен цех, складово стопанство силозен тип и административна сграда в гр. Добрич

Проект

С помощта на европейско финансиране дружестовото успешно изгради фуражен цех с капацитет до 15 т/час,складово стопанство силозен тип и административна сграда.

На площ около 15 000 кв.м. в източната част на имота, са разположени както следва:

– обслужваща административна сграда, ситуирана в непосредствена близост до входа към площадката;

– фуражен цех с капацитет до 15 т/час, ситуиран в близост до северната имотна граница;

– складово стопанство, силозен тип, състоящо се от две групи по четири, общо осем силозни клетки, авто-разтоварище и командни кабини, ситуирано в югоизточната част на имота.