Елица Николова

Мениджър проекти
elitza@vocaconsult.com

Елица Николова притежава бакалавърска степен по Социални дейности от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и магистърската степен по Бизнес администрация в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Има натрупан професионален опит в разнообразни отрасли – медицина, финанси, маркетинг, както и дългогодишен стаж в една от водещите фармацевтични компании в света – Novartis, а преди това и като мениджър отдел в голяма медицинска лаборатория.

Започва работа във VOCA Consult като административен сътрудник и асистент проекти, но бързо израства до ниво мениджър проекти.

Като такъв има разработени проекти на обща стойност на инвестициите над 20 000 000 BGN и повече от десет години опит в сферата на бизнес консултирането и управлението на инвестиционни средства.

Сертифицирана е от международни обучаващи институции в областта на маркетинга и продажбите, както и от E-Flag в Анализ на Финансовите Отчети.