Красимир Киряков

Директор Маркетинг
krassi@vocaconsult.com

Красимир Киряков е завършил магистърска степен в Университета за национално и световно стопанство, София, специалност Маркетинг и магистърска степен, специалност Българска и английска филология в СУ „Климент Охридски“, София. От 1993г. работи в американската неправителствена организация ACDI⁄VOCA, която изпълнява мащабен проект, финансиран от Агенцията за международно развитие на SAST (USAID).В периода 1999–2003г. е неин представител за страната. Много добре познава средата за икономическото развитие на страни от Източна Европа, Азия и Африка, основаващо се на петнадесет годишен опит в сферата на бизнес консултирането и управлението на проекти в Русия, Украйна,Сърбия, Хърватска, Косово, Македония, Румъния, Казахстан, Таджикистан, Индонезия, Етиопия и други.
Ръководил е проекти за развитие на малки и средни предприятия с годишен бюджет над 1 000 000 USD. Доказателство за високия професионализъм, новаторство и ръководни умения е поверената му и изключително успешна програма за развитие на зърнената индустрия в България, в т.ч. създаването и въвеждането на системата от складови записи, информационна система за пазара на зърно и развитието на стоковите пазари. Допълва своя професионален опит като консултант по международни проекти на Световната банка, Международната финансова корпорация (IFC), Европейската банка за възстановяване и развитие(EBRD), USAID, ФАО и други.
През 2009г. е избран за председател на Българската асоциация на консултантите по европейски проекти (БАКЕП), която обединява усилията на водещи консултантски фирми в България, за оптимизираното усвояване на финансирания от ЕС.