Изграждане на фуражен цех, складово стопанство силозен тип и административна сграда

Обект Фуражен цех, складово стопанство силозен тип и административна сграда в гр. Добрич Проект С помощта на европейско финансиране дружестовото успешно изгради фуражен цех с капацитет до 15 т/час,складово стопанство силозен тип и административна сграда. На площ около 15 000 кв.м. в източната част на имота, са разположени както следва: – обслужваща административна сграда, ситуирана…

Силози за съхранение на зърно и реконструкция и модернизация на производствена база – фуражен цех

Обект Силози за съхранение на зърно и реконструкция и модернизация на производствена база – фуражен цех в област Русе Проект Дружеството успешно изгради силози за съхранение на зърно и извърши реконструкция и модернизация на производствена база – фуражен цех. Проектът обхваща изграждането на силозно-складово стопанство за 7 500 м3 , което се състои от авторазтоварище, елеваторна…