Виктория Гайдарова

Виктория Гайдарова

Виктория Гайдарова

Бизнес консултант

office@vocaconsult.com

Виктория Гайдарова е завършила своята магистърска степен по специалност Горско стопанство в Лесотехнически Университет, София, а няколко години по-късно е придобила степен магистър и по специалност Екология.

Специализирала е Екологосъобразно управление на природни ресурси, Средиземноморски Агрономически Институт, Гърция и Управление на защитени територии, Университета на Монтана, САЩ.

Притежава внушителен професионален опит, включващ работа по проекти на Балкански научен и образователен център по екология и опазване на околната среда, и USDA 1995-1996, изготвяне на ОВОС и екологични проучвания в Малта, 1999-2001. В последствие е три години администратор и специалист по тръжни процедури по проект на Световна банка и МОСВ. От 2007г. участва в разработването, оценката и мониторинга на проекти по предприсъединителни и структурни фондове на ЕС, което е показателно за нейното високо ниво на компетентност и безспорен професионализъм.

Програми 

Активни процедури 

Контакти 

София, бул. Витоша 63, ет. 3

+359 2 987 91 60

+359 2 988 04 60

office@vocaconsult.com

Силистра, ул. Добруджа 3, ет. 2

 

 

  Сертификат №32340/15/S ISO 9001:2008