Красимир Милев

Красимир Милев

Красимир Милев

Мениджър проекти

k.milev@vocaconsult.com

Красимир Милев придобива бакалавърската и магистърската си степен в Университета за Национално и Световно Стопанство гр. София, специалност “Макроикономика”. В началото на 2008 г. се присъединява към екипа на VOCA Consult като асистент проекти и скоро заема мениджърска позиция. Участвал е в организацията на вътрешно-оперативната дейност на ProCreditbank.

Неговите постижения са успешно защитените проекти в областта на земеделието, преработвателна и хранително-вкусовата промишленост, туризма и възобновяемите енергийни източници. В портфолиото му от проекти участват едни от най-големите земеделски производители от Източна България, както и редица консервни фабрики, мелници и фуражни заводи. Допълнително е сертифициран от E-Flag в Анализ на Финансовите Отчети.

Програми 

Активни процедури 

Контакти 

София, бул. Витоша 63, ет. 3

+359 2 987 91 60

+359 2 988 04 60

office@vocaconsult.com

Силистра, ул. Добруджа 3, ет. 2

 

 

  Сертификат №32340/15/S ISO 9001:2008