Емил Дърев

Емил Дърев

Емил Дърев

Старши консултант

emil@vocaconsult.com

Емил Дърев е магистър по икономика. Притежава над двадесет годишен опит в областта на бизнес планирането, финансовият анализ, привличането на финансиране, вкл. и проектното финансиране; над петнадесет годишен опит в областта на подготовката и управлението на проекти в агробизнеса и хранително-вкусовата промишленост; над петнадесет годишен опит в областта на подготовката и управлението на проекти по програма САПАРД, ПРСР 2007-2013 г. и ПРСР 2014-2020 г. Владее английски и руски езици.

Програми 

Активни процедури 

Контакти 

София, бул. Витоша 63, ет. 3

+359 2 987 91 60

+359 2 988 04 60

office@vocaconsult.com

Силистра, ул. Добруджа 3, ет. 2

 

 

  Сертификат №32340/15/S ISO 9001:2008