ВОКА Консулт е създадена през 2003 г. и през последните 16 години се утвърди като успешна консултантска фирма в областта на управлението на проекти, инвестиционното финансиране, бизнес планирането и маркетинга.

ВОКА Консулт е специализирана в подготовката, управлението и реализацията на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) и Оперативната програма за иновации и конкурентоспособност (ОПИК).

ВОКА Консулт е сертифицирана по ISO 9001:2015 (Сертификат) с обхват „Разработване и управление на проекти; дистрибуция на системи за съхранение на зърно”.

През последните 16 години, екипът на ВОКА Консулт е подготвил и успешно реализирал над 500 проекта на свои клиенти – земеделски производители, малки и средни предприятия, които са получили безвъзмездна финансова помощ по различни европейски програми. Общата стойност на  реализираните проекти е над 300 млн. евро.

Основният дял на успешно завършените проекти е по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. и 2014-2020 г., в областта на производството и преработката на земеделски продукти, както и неземеделски дейности като селски туризъм и др.

През 2009 г. ВОКА Консулт заедно с други утвърдени консултантски фирми учреди Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП), като към момента представител на фирмата участва в Управителния съвет на БАКЕП.

Успехът на ВОКА Консулт се базира на създадената експертиза, индивидуалния подход към клиентите и страстта, с която екипа на фирмата подготвя и управлява всеки един проект.

Екипът

Екипът на ВОКА Консулт има над двадесет годишен опит в съдействието на частни компании, като ги подпомага в процеса на бизнес планиране, достъп до търговско и инвестиционно финансиране, включително получаване на безвъзмездна финансова помощ за проекти по пред-присъединителните фондове и оперативните програми на ЕС, програма САПАРД, Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.,  ПРСР 2014-2020 г. и Оперативната програма „Конкурентоспособност” 2007-2013 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и други.

Преслав Панев

Изпълнителен директор
preslav@vocaconsult.com

Емил Дърев

Старши консултант
emil@vocaconsult.com

Елица Николова

Мениджър проекти
elitza@vocaconsult.com