OП Рибарство и аквакултури

Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) през новия програмен период

Представената информация е на база работен вариант на „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.” (ПМДР 2014-2020), актуален към месец септември 2014 г.

Общата цел на подкрепата, предоставяна от ПМДР 2014-2020, е постигането на динамично, устойчиво и конкурентоспособно развитие на рибарството и аквакултурата в България.

По Програмата са определени шест приоритетни области/оси по линия, на които ще се разпределя финансовият ресурс от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Прочети още

Програми 

Активни процедури 

Контакти 

София, бул. Витоша 63, ет. 3

+359 2 987 91 60

+359 2 988 04 60

office@vocaconsult.com

Силистра, ул. Добруджа 3, ет. 2

 

 

  Сертификат №32340/15/S ISO 9001:2008