ОП Иновации и конкурентоспособност

Програмата ще може да осигури на българската икономика общо 1.2 млрд. евро до 2020 г.

Основни моменти в новата програма:

  • Насоченост към малки и средни предприятия, ще има по-малко средства за големите бенефициенти.
  • Насоченост към проекти за иновации, повишаване на енергийната ефективност и капацитета за растеж и износ.
  • Планира се част от схемите да са отворени постоянно и само да се обявява кога ще е следващия им грантов прозорец.
  • Повече средства за банки и фондове - заделени са 350 млн. евро, финансови инструменти (портфейлни гаранции чрез търговските банки, микрофинансиране, фондове за дялови инвестиции - за рисков капитал, за технологични иновации и мецанин фонд).

Планът на служебното правителство беше през 2015 г. да се отворят три схеми за повече от 430 млн. лв., но към момента това не е потвърдено от новото правителство.

Схема Подобряване на производствения капацитет на МСП

Целта на схемата е засилване на експортния потенциал на предприятията чрез подобряване на производствените процеси и повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление.

Прочети още

Схема Енергийна ефективност в МСП

Схемата цели подобряване на енергийната ефективност на предприятията и използване на енергия от ВЕИ.

Прочети още

Схема Подкрепа за иновации в предприятията

Цели насърчаване на иновациионните дейности в следните области: мехатроника и чисти технологии, информатика и ИК технологии, индустрии за здравословен живот и биотехнологии и нови въведения в креативни и рекреативни индустрии.

Прочети още

Програми 

Активни процедури 

Контакти 

София, бул. Витоша 63, ет. 3

+359 2 987 91 60

+359 2 988 04 60

office@vocaconsult.com

Силистра, ул. Добруджа 3, ет. 2

 

 

  Сертификат №32340/15/S ISO 9001:2008