Животновъдна ферма за отглеждане на коне

Обект

Животновъдна ферма за отглеждане на коне

Проект

Клиентът успешно изгради ферма за отглеждане на коне състояща се от селскостопанска сграда - конюшня, открити падоци за отглеждане на конете и склад. Във фермата са обособени 3 сектора на производство - "кобили майки", "раждане и малки кончета" и "подрастващи кончета за угояване". Предвидена за по-късно застрояване със собствени средства е и административна сграда, която да обслужва обекта.

Програми 

Активни процедури 

Контакти 

София, бул. Витоша 63, ет. 3

+359 2 987 91 60

+359 2 988 04 60

office@vocaconsult.com

Силистра, ул. Добруджа 3, ет. 2

 

 

  Сертификат №32340/15/S ISO 9001:2008