Силози за съхранение на зърно и реконструкция и модернизация на производствена база – фуражен цех

Обект

Силози за съхранение на зърно и реконструкция и модернизация на производствена база – фуражен цех в област Русе

Проект

Дружеството успешно изгради силози за съхранение на зърно и извърши реконструкция и модернизация на производствена база – фуражен цех.

Проектът обхваща изграждането на силозно-складово стопанство за 7 500 м3 , което се състои от авторазтоварище, елеваторна кула, силози – 2бр – всеки с вместимост над 3 700 м3, бункер за влажно зърно, бункери за отсевки и финни отпадъци – 2бр., зърносушилня, зърнопочистваща машина, елеватори, редлери и шнекове за транспорт на зърното, помещение за ел.табла и управление. Също така и преустройство на съществуваща административна сграда в разливочна и битови помещения и надстройка на втори етаж - канцелария.

Програми 

Активни процедури 

Контакти 

София, бул. Витоша 63, ет. 3

+359 2 987 91 60

+359 2 988 04 60

office@vocaconsult.com

Силистра, ул. Добруджа 3, ет. 2

 

 

  Сертификат №32340/15/S ISO 9001:2008