Проект за закупуване на земеделска техника и технологично оборудване

Обект

Водеща птицевъдна фирма, упражняваща и растениевъдна дейност в района на Ямбол, Чирпан, Нова Загора, Стралджа и В.Търново.

Проект

Фирмата успешно реализира проект за закупуване на чисто нова земеделска техника, както и високо технологично оборудване на подобряване на птицевъдната си дейност. В резултат успя да модернизира помещенията за отглеждане на птици инсталира специализирани гнезда за снасяне, транспортиране и събиране на яйца на бройлери и системи за осигуряване на микроклимат в сградите.

 

Програми 

Активни процедури 

Контакти 

София, бул. Витоша 63, ет. 3

+359 2 987 91 60

+359 2 988 04 60

office@vocaconsult.com

Силистра, ул. Добруджа 3, ет. 2

 

 

  Сертификат №32340/15/S ISO 9001:2008