Проект за модернизация на консервно предприятие

Обект

Най-голямото консервно предприятие, разположено в югоизточна България.

Проект

Фирмата успешно реализира серия проекти за модернизация на сграден фонд и закупуване на ново технологично оборудване от Италия, Полша, Гърция и др. В резултат бяха внедрени 2 нови производствени линии за консерви и компоти.

Програми 

Активни процедури 

Контакти 

София, бул. Витоша 63, ет. 3

+359 2 987 91 60

+359 2 988 04 60

office@vocaconsult.com

Силистра, ул. Добруджа 3, ет. 2

 

 

  Сертификат №32340/15/S ISO 9001:2008