Конна база-комплекс за конен спорт и туризъм

Обект

Конна база-комплекс за конен спорт и туризъм в район с традиции в коневъдството и конния спорт в Северозападна България.

Проект

Фирмата успешно реализира проект за изграждане на модерна конна база за провеждане на теоретични и практически обучения по езда, разполагаща със закрит манеж, който гарантира непрекъснатост на дейността, независимо от климатичните условия, както и със стабилни и добре обезопасени боксове, осигуряващи хуманно отглеждане на животните в съответствие с европейските стандарти.

Програми 

Активни процедури 

Контакти 

София, бул. Витоша 63, ет. 3

+359 2 987 91 60

+359 2 988 04 60

office@vocaconsult.com

Силистра, ул. Добруджа 3, ет. 2

 

 

  Сертификат №32340/15/S ISO 9001:2008