Изграждане на силозно складово стопанство за съхранение на зърно

Обект

Силозно складово стопанство за съхранение на зърно в Северозападна България

Проект

Инвестиционният проект e за изграждане на силозно складово стопанство за съхранение на зърно за разширение на капацитета на действащата база за съхранение на селскостопанска продукция включващ четири броя силози с общ капацитет 6700м3, зърносушилня, авторазтоварище, бункер за влажно зърно и бункер за товарене на автомобили.

Програми 

Активни процедури 

Контакти 

София, бул. Витоша 63, ет. 3

+359 2 987 91 60

+359 2 988 04 60

office@vocaconsult.com

Силистра, ул. Добруджа 3, ет. 2

 

 

  Сертификат №32340/15/S ISO 9001:2008