Изграждане на оранжерия и преустройство на стопанска сграда

Обект

Оранжерия за зеленчуци в Североизточна България

Проект

Бенефициентът успешно реализира проект за изграждане на оранжерия за зеленчуци и преустройство на стопанска сграда в обслужваща сграда към оранжерията. Инвестицията представлява оранжериен комплекс, включващ блокова оранжерия с обща площ над 5000 м², с двойно полиетиленово покритие (въздушна камера) в т.ч. оранжериен блок от над 4900 м², включително пътека от армиран бетон с дебелина 10см, разсадно отделение – 300 м², сервизна сграда, външна и вътрешна мрежа, площадки, паркинг и ограда.

Програми 

Активни процедури 

Контакти 

София, бул. Витоша 63, ет. 3

+359 2 987 91 60

+359 2 988 04 60

office@vocaconsult.com

Силистра, ул. Добруджа 3, ет. 2

 

 

  Сертификат №32340/15/S ISO 9001:2008