Изграждане на нова винарска изба в Южна България

Обект

Нова винарска изба в землището на град Свиленград

Проект

Дружеството успешно реализира проект за изграждане на производствена база включваща производствени площадки, складове, прилежащи административни, битови и лабораторни сгради и др. както и закупуване на машини и оборудване за преработка на бяло и червено грозде.

Обектът е нетрадиционна винарна от нов тип и дава възможност за затваряне на цикъла - производство, обработка и бегиране на вината.

Програми 

Активни процедури 

Контакти 

София, бул. Витоша 63, ет. 3

+359 2 987 91 60

+359 2 988 04 60

office@vocaconsult.com

Силистра, ул. Добруджа 3, ет. 2

 

 

  Сертификат №32340/15/S ISO 9001:2008