Изграждане на фуражен цех, складово стопанство силозен тип и административна сграда

Обект

Фуражен цех, складово стопанство силозен тип и административна сграда в гр. Добрич

Проект

С помощта на европейско финансиране дружестовото успешно изгради фуражен цех с капацитет до 15 т/час,складово стопанство силозен тип и административна сграда.

На площ около 15 000 кв.м. в източната част на имота, са разположени както следва:

 - обслужваща административна сграда, ситуирана в непосредствена близост до входа към площадката;

 - фуражен цех с капацитет до 15 т/час, ситуиран в близост до северната имотна граница;

 - складово стопанство, силозен тип, състоящо се от две групи по четири, общо осем силозни клетки, авто-разтоварище и командни кабини, ситуирано в югоизточната част на имота.

Програми 

Активни процедури 

Контакти 

София, бул. Витоша 63, ет. 3

+359 2 987 91 60

+359 2 988 04 60

office@vocaconsult.com

Силистра, ул. Добруджа 3, ет. 2

 

 

  Сертификат №32340/15/S ISO 9001:2008