Зареждам...
Разглеждането на този сайт изисква Flash Player 9. Изтеглете безплатно от  ТУК
Програма за развитие на селските райони
ОП Конкурентоспособност
ОП Pегионално развитие
ОП Развитие на човешките ресурси
ОП Околна среда
ОП Административен капацитет
Програма за развитие на селските райони

НОВИЯТ ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ 2011 ГОДИНА 

 

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013


Средствата се разпределят между 22 мерки, по които бенефициентите могат да кандидатстват за финансиране. Към настоящия момент мерките, за които може да се кандидатсва по програмата  и да получите съдействие от VOCA consult са:


Ос 1 Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

изтегли

 

 

Ос 1 Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” 

изтегли

 

 

Ос 1 Мярка 142 "Създаване на организации на производители"

 

изтегли 

 

 

Ос 2 Мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи"

 

изтегли

 

Ос 3 Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"

 

изтегли 

 

Ос 3 Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"

изтегли

 

 

Ос 3 Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности"

изтегли

 

Ос 3 Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 

изтегли


 

Ос 3 Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места"

изтегли

Фонд „Земеделие” одобри нови 88 проекта по мерките 311 и 312

27/04/2012
Субсидиите за проектите по мерки 311 „Разнообразяване към...
прочети

Складовите записи като гаранция и в Сърбия

02/12/2011
В Сърбия Министерството на Земеделието заяви своята силна...
прочети
виж всички новини