Прием по Подмярка 4.1.„Инвестиции в земеделски стопанства“

Прием по Подмярка 4.1.„Инвестиции в земеделски стопанства“

През м.април 2015 г. се очаква да стартира една от най-очакваните подмерки по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 - Подмярка 4.1 - "Инвестиции в земеделски стопанства".

Очакванията са самата Програма за развитие на селските райони да стартира официално не по-рано от м.юли 2015 г., като дотогава предвижданията са мерките да бъдат финансирани със средства от Националния бюджет.

Програми 

Активни процедури 

Контакти 

София, бул. Витоша 63, ет. 3

+359 2 987 91 60

+359 2 988 04 60

office@vocaconsult.com

Силистра, ул. Добруджа 3, ет. 2

 

 

  Сертификат №32340/15/S ISO 9001:2008