Наредбата по Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ публикувана в Държавен вестник

Наредбата по Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ публикувана в Държавен вестник

Наредба № 9 за прилагане на Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Мярка 4 „инвестиции в материални активи“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. вече е обнародвана с Държавен вестник, брой 22/24.03.2015 г. Очаква се заповед за прием.

Програми 

Активни процедури 

Контакти 

София, бул. Витоша 63, ет. 3

+359 2 987 91 60

+359 2 988 04 60

office@vocaconsult.com

Силистра, ул. Добруджа 3, ет. 2

 

 

  Сертификат №32340/15/S ISO 9001:2008