Извънреден прием по Мярка 121 от ПРСР 2007-2013

Извънреден прием по Мярка 121 от ПРСР 2007-2013

От 7 до 12 септември тази година ще бъде отворен извънреден прием по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Общият бюджет за приема ще бъде в размер на 50 млн. Евро, като средства ще бъдат отпускани само за земеделска техника.

Одобрените проекти следва да бъдат приключени до началото на месец ноември 2015. Максималният размер на проектопредложението за този прием е 500 хил. евро.

Програми 

Активни процедури 

Контакти 

София, бул. Витоша 63, ет. 3

+359 2 987 91 60

+359 2 988 04 60

office@vocaconsult.com

Силистра, ул. Добруджа 3, ет. 2

 

 

  Сертификат №32340/15/S ISO 9001:2008