Активни процедури

Извънреден прием по Мярка 121 от ПРСР 2007-2013

От 7 до 12 септември тази година ще бъде отворен извънреден прием по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Прочети още

Предстои отваряне на 01.05.2015 г. на процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП" от Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“(ОПИК)-2014-2020, за която тече обществено обсъждане до 20.04.2015г.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата, заедно с договорената за последните седем години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК не може да надвишава 2 500 000 лева за микро и малки предприятия и 5 000 000 лева за средни предприятия.

Прочети още

На 14.04.2015г. стартира прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“от ПРСР 2014-2020г.

На 14 април 2015 г. започва първият прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” по реда на Наредба №9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от ПРСР 2014-2020 г.

Прочети още

Програми 

Активни процедури 

Контакти 

София, бул. Витоша 63, ет. 3

+359 2 987 91 60

+359 2 988 04 60

office@vocaconsult.com

Силистра, ул. Добруджа 3, ет. 2

 

 

  Сертификат №32340/15/S ISO 9001:2008